Gå selv i gang med at lave tv -

eller få hjælp til det:

TV Kronborg tilbyder public access

 

TV Kronborg tilbyder oplæring og mulighed for at deltage i relevante kurser.

 

Borgere, foreninger og kommuner kan få stillet studie og udstyr til rådighed ved produktion af udsendelser af almen interesse.

 

 

  • Eksempelvis unge borgere der vil lave udsendelser om deres interesser eller uddannelser.

 

  • Ældre borgere der vil udbrede viden om f.eks. borger.dk, fordrag o.a.

 

  • Foreninger der gerne vil præsentere sig selv.

 

  • Kommunen med oplysning til borgerne, videoer af opstillede til f.eks. integrationsrådet eller skoler, der laver kortfilmsprojekter

 

 

TV Kronborg er en frivillig forening, der er etableret af fire lokale video- og tv-virksomheder:

 

  • Vapnagaard TV
  • TV 3000
  • TV Spot
  • KALABAS

 

TV Kronborg står som ansvarlig producent for alle udsendelser.

 

TV Kronborg modtager støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. Se:

 

TV Kronborg Regnskabserklæring 2016

 

TV Kronborg Revisionsprotokollat 2016

 

TV Kronborg Årsrapport 2016

 

TV Kronborg sender nyheder, aktualitets- og kulturprogrammer samt reportager fra det lokale område via Kanal Hovedstaden (tegnsprogs-kanalen)

 

Kontakt: info@tvkronborg.dk

 

TV Kronborg, ServiceCentret, Hovmarken 7, 3000 Helsingør

 

Se også Facebooksiden